Biblioteczka

Kochani Rodzice!

W naszym Przedszkolu działa Biblioteczka Rodzica. Mamy nadzieję, że zebrany Księgozbiór zainspiruje, pomoże rozwiązać trudności wychowawcze, zachęci do rozwijania kompetencji rodzicielskich.

Aby wypożyczyć książkę
prosimy o kontakt z panią Jolantą Kamińską (wych. gr. II)

 • Regulamin
 • Wykaz literatury
Regulamin z korzystania z Biblioteki Przedszkolnej dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 im Wróbelka Elemelka w Grodzisku Mazowieckim.
 
 • Księgozbiór Biblioteki Przedszkolnej jest własnością Przedszkola nr 7 i nauczycieli w nim pracujących.
 • Z Biblioteki Rodzica mogą korzystać Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nr 7 oraz Personel Przedszkola.
 • Korzystanie z Biblioteki Przedszkolnej jest bezpłatne.
 • Biblioteka Przedszkolna udostępnia zbiory w trakcie roku szkolnego.
 • Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres dwóch tygodni.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego wydłużenie.
 • W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona (Dyrektor, nauczyciel) może żądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 • Korzystający z Biblioteki Przedszkolnej wpisuje do zeszytu wypożyczanych książek: swoje imię i nazwisko, datę wypożyczenia i podpisuje się.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonej książki (za egzemplarz zniszczony wypożyczający dostarcza do Biblioteki Przedszkolnej ten sam tytuł lub inny po konsultacji i zatwierdzeniu przez Dyrektora Przedszkola).
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.
 • Wypożyczający nie stosujący się do powyższego regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Przedszkolnej.

Barańska M. Paluszkami tak i siak

Berkenkamp L., Atkins S. C., Woglom C. Bocian czy kapusta? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie.

Biała M. Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien

Bogdanowicz M. O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli

 Borowiecka R. Dziecko w równowadze- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, stymulujące prawidłowy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny

Barańska M. Pokaż oko pokaż nos (102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała)

Barańska M. Wchodzi wchodzi Stach na dach (103 wierszyki, zabawy kształtujące motorykę, koordynację ruchową, ruchowo- słuchową)

Broda A., Stępień A. Uwierz w siebie

Byrne R. Pomówmy o zacinaniu

Canfield J. Balsam dla duszy do czytania z dzieckiem

Ducols G. Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności

Eichelberger W. Jak wychować szczęśliwe dzieci

Filipczuk H. Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym


Faber A. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły

Faber A. Rodzeństwo bez rywalizacji

Faber A. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci

 Goleman D. Inteligencja emocjonalna

Goleman D. Inteligencja emocjonalna w praktyce

Gordon T. Wychowanie bez porażek

Praca zbiorowa pod red. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji 

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

Praca zbiorowa pod red. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu

Healey J. Leworęczność


Martin H. Rozsądne ustalenie granic. Co wolno dziecku

Bates Ames Luis, F. L. IIg, Sidney M. Baker Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat

Kohnstamm R. Praktyczna psychologia dziecka

Malkiewicz M. Jarmark logopedyczny

Marzano R. J., Paynter D. E. Trudna sztuka pisania i czytania

Mikita A. Opowiadania terapeutyczne

Molicka M. Bajki terapeutyczne

Pentecost D. Wychowywać dziecko z ADD i ADHD

Pielkowa J. Jak im pomóc

Portmann R. Gry i zabawy przeciwko agresji

Rainka A., Taranko K. Spotkanie z dramą. Praktyczne zastosowanie metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Pryor K. Najpierw wytresuj kurczaka

Rydzyński Z. Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie

Sąsiadek K. Zabawy paluszkowe

Silberg J. Poznawanie zmysłów przez zabawę

Spałek E., Piechowicz- Kułakowska C. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy

Wyckoff J., Unell  B. C. Dyscyplina bez krzyku i bicia

Zimmer R. Dzieci potrzebują wiary w siebie

Skip to content