Ramowy rozkład dnia

Uporządkowany plan dnia małego Przedszkolaka, jest ważnym elementem wychowawania i rozwoju. Przedszkolak przyzwyczaja się do pewnego rytmu dnia np: określone godziny posiłków, czynności higienicznych, zabaw i odpoczynku pomagają małym podopiecznym na dobrą organizację czasu.

Oprócz ramowego rozkładu dnia realizujemy założenia rozszerzonej podstawy programowej proponujemy: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także wycieczki plenerowe i zajęcia edukacyjne odbywające się w ciekawych miejscach. Przedszkolaki biorą udział w przeglądach i konkursach w różnych dziedzinach, odnosząc w nich nie małe sukcesy 🙂

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Lp.

Godziny

Rozkład zajęć

1.

6.30-7.00

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.

2.

7.00-8.00

 

Zabawy wg zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne i inne), kontakty z rodzicami.

3.

8.00-9.00

 

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Praca z dzieckiem zdolnym –  indywidualna lub zespołowa. Zabawy  ruchowe.  Czynności higieniczno-porządkowe.

 I śniadanie.

4.

9.00-10.00

 

Zajęcia  i zabawy edukacyjne. Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy ruchowe. 

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

5.

10.00-11.00

 

Zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, w ogrodzie – spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

6.

11.00-12.00

 

Zabawy ruchowe na placu zabaw lub sali gimnastycznej

7.

12.00-13.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe. Obiad II danie Przygotowanie do odpoczynku.  

8.

13.00-14.00

 

Odpoczynek z możliwością spania. Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.     

9.

14.00-15.00

 

C.d. odpoczynku. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe.                   Obiad – zupa. Podwieczorek.

10.

15.00-17.30

 

Zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna  lub zespołowa wyrównawcza oraz z dziećmi zdolnymi. Zabawy dowolne wg. zainteresowań lub organizowane przez nauczyciela. Obserwacje pedagogiczne.

 

 

Lp.

Godziny

Rozkład zajęć

1.

6.30-7.00

 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.

2.

7.00-8.00

 

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne i inne) kontakty z rodzicami.

3.

8.00-9.00

 

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Ćwiczenia poranne.     Czynności higieniczno-porządkowe. I śniadanie.

4.

9.00-10.00

 

Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

5.

10.00-11.00

 

Zajęcia i zabawy edukacyjne. Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw lub w Sali gimnastycznej.

6.

11.00-12.00

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania.  Praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

7.

12.00-13.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe. Obiad II danie.       Relaks poobiedni, bajkoterapia, słuchanie muzyki.

8.

13.00-14.00

 

Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci. Praca indywidualna i zespołowa. Praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi – zajęcia wyrównawcze. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

9.

14.00-15.00

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.   Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.        Czynności higieniczne  Obiad – zupa. Podwieczorek.

10.

15.00-16.00

 

Zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna  lub zespołowa wyrównawcza oraz z dziećmi zdolnymi. Zabawy dowolne wg. zainteresowań lub organizowane przez nauczyciela.  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

11

16.00-17.00

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali.

12.

17.00-17.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci.

 

Skip to content