Nasze programy

 Koncepcja pracy naszego przedszkola polega na organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego w oparciu o naturalną aktywność poznawczą dzieci i rozwijaniu ich  wrodzonych zdolności. Nasi podopieczni poznają otaczający świat  poprzez działanie, doświadczanie i zabawę.

Patrzymy na dzieci przez pryzmat ich zdolności, zainteresowań   i sukcesów. Kluczem do efektywnej pracy z dziećmi jest przekonanie że każde dziecko jest  mądre i zdolne –  przejawia różne zdolności w różnych okresach swojego życia, mimo, że początkowo mogą być one zupełnie niezauważalne. Takiej koncepcji pracy sprzyjają wybrane przez nas programy , metody i formy pracy  z  dziećmi.

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej”

Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010, realizujemy w oparciu o program  „Nasze przedszkole”  autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Zgodnie z koncepcją programu aktywność dziecka  jest podstawą rozwoju jego osobowości. Program jest nakierowany na indywidualizm dziecka, jednocześnie kładzie silny nacisk na samodzielność  i różnorodność dróg zdobywania wiedzy, wiadomości i umiejętności, z równoczesnym kształtowaniem aktywnych postaw społecznych, pozwala prowadzić zajęcia w grupach o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i wykonawczych. Treści edukacyjne zawarte w programie odpowiadają różnym formom aktywności dziecięcej : społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Formy aktywności korespondują  z obszarami edukacyjnymi  zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

„Dziecięca Matematyka”  

autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
i  Ewy Zielińskiej

r.jpg

W naszym przedszkolu rozwijamy umiejętności matematyczne  wykorzystując elementy  programu  E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Edukacja dotyczy takich treści jak: orientacja przestrzenna, rytmy i rytmiczna organizacja czasu, przyczyna i skutek, przewidywanie następstw, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka, klasyfikacja, równoliczność, przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby, ustawianie po kolei, numerowanie, przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby, długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości, intuicje geometryczne, kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego, mierzenie ilości płynu, stałość ilości, waga i ważenie, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

inf139_09_1.jpg

Jest to akcja firmy Tymbark i marki  KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Dzięki temu Państwa dziecko uczy się szacunku do otaczającego świata. 

 

„Bezpieczeństwo w świecie”

1_1-large.jpg    1_2-large.jpg 

Wyobraźnia i pomysłowość dzieci potrafi może zaskoczyć niejednego dorosłego, a wręcz przekroczyć zdolność przewidywania dorosłych, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa dziecka. Tak, więc jednym z najważniejszych obowiązków nauczyciela w przedszkolu, szkole jest zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu tego słowa. 

 

My nauczyciele powinniśmy zwrócić uwagę na sytuacje, w których należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i wskazać im sposób, w jaki należy to czynić. Naszym zadaniem jest podejmowanie takich działań, które podnoszą świadomość młodego człowieka na sytuacje zagrażające jego życiu i zdrowiu oraz unikania zagrożeń.

 

Pamiętajmy zatem, że dziecko szczęśliwe, to dziecko zdrowe i bezpieczne.    

Właśnie dzięki realizacji programu BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE, staramy się przygotować dzieci na różne sytuacje zagrażające Jego rozwojowi, zdrowiu i życiu.

Programy realizowane w ubiegłych latach:

„Przyjaciele Zippiego”  program edukacji emocjonalnej.

tgttt.jpg

 

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych. Uczy dzieci, jak dobrze funkcjonować w grupie, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie z problemami i trudnościami.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć,
 • Jak słuchać uważnie,
 • Jak prosić o pomoc,
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
 • Jak radzić sobie z samotnością, odrzuceniem lub prześladowaniem,
 • Jak mówić przepraszam,
 • Jak rozwiązywać konflikty,
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią,
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji,
 • Jak pomagać innym.

 

 „Mamo, Tato wolę wodę”

wole_wode.jpg

Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

 

„Radosne Przedszkole”

logo-200x167-przezrozyste.png 

Program „RADOSNE PRZEDSZKOLE” jest pierwszym ogólnopolskim programem organizowanym na tak wielką skalę, który wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy i nie wymaga dodatkowego nakładu pracy (np. w postaci tworzenia sprawozdań). Celem programu jest uczynienie przedszkola miejscem, gdzie dzieci będą mogły rozwijać  zdolności manualne a dzięki wspólnym zabawom ich integracja z innymi dziećmi jak i nauczycielami będzie znacznie łatwiejsza, a jednocześnie sprzyjająca rozwijaniu właściwych zachowań i socjalizacji. Program jest adresowany do dzieci oraz nauczycieli przedszkoli.  Dzięki programowi „RADOSNE PRZEDSZKOLE” Państwa przedszkole stanie się nie tylko miejscem integracji dzieci, lecz także miejcem budowania więzi pomiędzy dziećmi i  ich nauczycielami. Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu na grach i zabawach poprawią się wspólne relację pomiędzy nimi. Ze wszystkich przedszkoli w całej Polsce zostanie kilkaset przedszkoli, które przystąpią do programu i stworzą elitę najlepszych przedszkoli w Polsce.

      Dla przedszkoli, które przystąpią do programu, będą udostępnione gry i zabawy dla dzieci , mające na celu wzmocnienie więzi pomiędzy nauczycielami i dziećmi, a także dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Udostępnione materiały nauczyciel będzie mógł wykorzystywać, kopiować i wymyślać podobne rozwiązania. Dzięki wspólnym grom i zabawom nauczycieli i dzieci, lepiej się oni poznają i miło spędzą razem czas. Również dzieci niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w części zabaw, ponieważ zostały one przemyślane również dla nich.

       Końcowym etapem programu będzie głosowanie nauczycieli i rodziców na zajęcia prowadzone przez przedszkole. To właśnie rodzice najlepiej wiedzą, czy czas spędzony przez ich dzieci w przedszkolu podobał się im czy nie. Rodzice będą mogli wejść na specjalnie przygotowaną stronę i oddać głos na przedszkole do którego uczęszcza ich dziecko. 

      Przedszkola, które otrzymają najwyższą punktacje od rodziców, wygrają nagrody wyszczególnione tutaj. W przypadku otrzymania przez dwie lub większą liczbę przedszkoli takiej samej oceny, o zwycięstwie będzie decydowała większa ilość oddanych na przedszkole głosów.  

 

„Akademia Aquafresh”

Program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków

aquafresh.jpg

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach, a dodatkowo od tego roku w żłobkach. Zeszłoroczna III edycja programu, objęła swoim zasięgiem 5000 przedszkoli i aż 470 000 dzieci!

W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny –  prawie 90% dzieci w Polsce jest dotkniętych tą chorobą!  Jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na próchnicę! Najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą, dlatego również w tym roku do przesyłanych przedszkolom bezpłatnych pakietów materiałów edukacyjnych dodawane są liczne gry, zabawy oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! Nauczyciele w przedszkolach realizują zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych w których bohaterowie programu „Pastusie” i „Barney” uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym „robaczkiem-próchniaczkiem”.

Skip to content