Koncepcja pracy

Nasz przedszkolak kocha przyrodę i żyje z nią w zgodzie.

 

Wśród zieleni drzew i krzewów odzyskuje wewnętrzny spokój. Będąc cząstką tego świata czuje się odpowiedzialny nie tylko biorąc, ale dając z siebie jak najwięcej.

Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, wyrównuje szanse edukacyjne pamiętając jednocześnie, że w tym wieku zabawa jest podstawową działalnością dziecka.

Nasze Przedszkole:

  • Jest placówką przyjazną, przygotowującą do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów przez dziecko.
  • Realizuje treści programowe zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego opracowane przez Ministerstwo Edukacji narodowej.
  • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Promuje wśród dzieci i rodziców zachowania prozdrowotne.
  • Prowadzi proces wychowawczy oparty na wartościach takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość, przyjaźń, zdrowie, praca, Ojczyzna.
  • Promuje zachowania wynikające z szacunku do siebie samego, ludzi i świata przyrody.
  • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka.
  • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.
  • Współpracuje z rodzicami w zakresie podejmowanych działań  jednocześnie  wspomagając ich w trudnej sztuce wychowania.
  • Współpracuje z lokalnymi instytucjami, promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
  • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
Skip to content