Wspomaganie rozwoju dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka

Nasze przedszkole jako jedno z nielicznych w Grodzisku Mazowieckim, podjęło starania mające na celu powołanie do istnienia zespołu specjalistów, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju psycho – ruchowego dzieci potrzebujących takiej pomocy.

Organizowanie interdyscyplinarnej pomocy dla przedszkolaków zagrożonych nieprawidłowym rozwojem lub wskazujących niektóre ich znamiona, to wyzwanie współczesnych czasów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, chcemy ułatwić dostęp do części form terapii, które wspomogą rozwój naszych pociech.

W skład zespołu wchodzi logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta wzroku, terapeuta integracji sensorycznej oraz wychowawcy, którzy są skarbnicą wiedzy o swoich podopiecznych.

Cały czas staramy się nawiązać współpracę z psychologiem, który mógłby pomagać rodzicom

w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z wychowaniem.

W ramach działania zespołu, dzieci potrzebujące wsparcia będą uczestniczyły w następujących formach terapii;

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia terapii ręki
 • Zajęcia terapii wzroku
 • Zajęcia terapii integracji sensorycznej

 

Wszystkie proponowane formy terapii udzielane są bezpłatnie w ramach działań przedszkola podejmowanych na rzecz dziecka.

                                                                                                    

Za pomoc w realizacji projektu jeszcze raz pragniemy podziękować firmie Gedeon Richter Polska

oraz Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • Terapia ręki
 • Terapia sensoryczna
 • Logopedia

Człowiek zbudowany jest z wielu współdziałających ze sobą narządów. Jednym z nich są kończące kończyny górne, odpowiedzialne za wiele funkcji ręce. Do ich zadań należy chwytanie, podnoszenie oraz wiele wyspecjalizowanych i precyzyjnych czynności. Dzięki rękom, za pośrednictwem zmysłu dotyku możemy poznawać świat. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, a szczególnie ręki zajmuje bardzo rozległą powierzchnię w porównaniu do obszarów odpowiadających innym częściom ciała. Sprawność kończyn górnych decyduje w znacznym stopniu o funkcjonowaniu człowieka. Ręka poprawnie spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie elementy składowe (kości, stawy, mięśnie) samej ręki, jak również kończyny górnej, obręczy barkowej i tułowia działają prawidłowo, a współpraca między nimi jest zachowana. Sprawność rąk ma również wpływ na rozwój mowy. Stymulując ręce pobudzamy bezpośrednio ośrodki odpowiedzialne za pracę rąk, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Sprawne ręce dają człowiekowi swoisty rodzaj niezależności.

Cele terapii:

wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
poprawa umiejętności chwytu,
wzmacnianie koncentracji,
poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
przekraczanie linii środka,
poprawa napięcia mięśniowego,
rozwijanie zdolności izolowania ruchów poszczególnych stawów,
poprawa płynności gałek ocznych,
opanowanie prawidłowego sposobu trzymania narzędzia pisarskiego,
usprawnienie funkcji wzrokowych,
doskonalenie w schemacie ciała i przestrzeni…

Poprzez podejmowane działania (ćwiczenia ruchowe, rozmachowe, motoryki małej… ), łączenie różnych metod (Sensomotoryczna terapia widzenia, Kinezjologia Edukacyjna… ) chcemy dostarczyć dzieciom wiele radości oraz uzyskać zamierzone efekty. W każdej terapii konieczna jest systematyczność jak również współpraca i wsparcie opiekunów.

Czym jest integracja sensoryczna?

Ayers (twórca teorii Integracji sensorycznej) określa integrację sensoryczną jako proces dzięki, któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami a następnie odpowiada adekwatną reakcją.

 Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń by mogły być użyte w celowym działaniu.

            Nasze zmysły (słuch, węch, wzrok, dotyk, smak) dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Te informacje płyną do mózgu tak, jak rzeki płyną do morza. Mózg nieustannie organizuje te informacje, gdy osoba jest w ruchu, gdy się bawi, uczy, czy też odpoczywa. Mózg lokalizuje, segreguje i zarządza tymi informacjami tak jak policjant kierujący ruchem ulicznym w godzinach szczytu. Gdy informacje płyną w prawidłowej organizacji, mózg może użyć ich do uczenia się.

Gdy strumień informacji jest zdezorganizowany, życie może wyglądać jak godziny szczytu w mieście.

Właściwa integracja wszystkich zmysłów jest podstawą normalnego uczenia się.

Teoria integracji sensorycznej jest tą, która w oparciu o szerokie badania i w zgodzie z wiedzą z neurofizjologii, psychologii, pedagogiki daje wskazówki do właściwej stymulacji rozwojowej dziecka oraz umożliwia badanie, diagnozowanie i terapię zaburzeń w tym zakresie.

 

Wybrane objawy z dysfunkcji integracji sensorycznej:

 • dz. nie znajduje przyjemności w zabawach na świeżym powietrzu,
 • dz. ma kłopoty z cięciem nożyczkami,
 • dz. często myli stronę prawą i lewą,
 • dz. ma trudności z łapaniem i rzucaniem piłki,
 • dz. niewłaściwie wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty,
 • dz. trudno się koncentruje, łatwo się rozprasza,
 • dz. przejawia duży lęk przed wysokością,
 • dz. często chodzi na palcach,
 • dz. wiele czynności samoobsługowych wykonuje powoli,
 • dz. wpada na meble, ściany,
 • dz. nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to,
 • unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem,
 • jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem,
 • ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie.

Uwaga! Pojedynczy objaw nie stanowi wskazania do diagnozy integracji sensorycznej, lecz występowanie kilku lub kilkunastu z nich.

Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju mowy. Dziecko opanowuje mowę-podobnie jak inne sprawności- metodą prób i błędów, przez naśladownictwo lub przez trening. Kształtowanie i utrwalanie poszczególnych głosek powinno zakończyć się w wieku 6 lat. Prawidłowy rozwój mowy to ważny czynnik powodzenia szkolnego. Wady wymowy mają wpływ nie tylko na jakość komunikacji słownej, ale co istotne, stwarzają problemy w poprawnym nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Niedostrzeganie związku wad wymowy z osiągnięciami dziecka może więc w poważnym stopniu zaważyć na jego przyszłych sukcesach edukacyjnych.

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, dysponować dużym zasobem słownikowym, budować pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym zdania. Jednak bardzo często ten etap rozwojowy u dzieci przedłuża się i jak podają statystyki u kilkunastu, u nawet kilkudziesięciu procent 6i7-latków mowa nie jest jeszcze w pełni ukształtowana.

Skuteczną formą wykrywania dzieci wymagających stymulacji mowy czy terapii logopedycznej są badania przesiewowe, które w naszym przedszkolu są wykonywane zawsze na początku roku szkolnego – we wrześniu. Dzieci z grupy najmłodszej – 3-latki przez pierwszy semestr są obserwowane przez wychowawców grup i poddane badaniom logopedycznym po okresie adaptacji w przedszkolu – w styczniu lub lutym.

Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy objęte są indywidualną opieką logopedyczną.

Terapia logopedyczna ma na celu: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupkach, w formie zabawy.

Skip to content